|           Закупівлі           |           Контакти           |           Укр | Рос | Eng

Культура безпеки

Особлива увага приділяється формуванню особистої відповідальності та відданості безпеки всіх, чия діяльність ...
Далі

Новини

Висвітлення виробничих подій, які відбуваються на промислових об'єктах ВП «Атоменергомаш» (ЗСК, ЗНСОтаТ, РМЗ)…
Далі

Сертифiкати

Підрозділи ВП «Атоменергомаш» атестовані на право виготовлення обладнання для АЕС та ТЕС України і є корпоративними ...
Далі

ІнформацІя

Бажаючим пройти професійний відбір та працевлаштуватися у ВП АЕМ , необхідно ознайомитися з умовами подання документів ...
Далі

Програма підвищення рівня Культури безпеки в ДП "НАЕК "Енергоатом" на 2017-2018 роки

 

Програма конкретних дій ВП "Атоменергомаш"

КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ

 

07.05.2019

ПОНЯТТЯ "КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ"

Поняття "культура безпеки" вперше з'явилося у 1986 році в процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії, проведеного Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Було визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії.

Міжнародна консультативна група з ядерної безпеки при Генеральному директорі МАГАТЕ пропонує наступне визначення цього поняття (яке також викладене у нормативному документі «Загальні положення безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008): "Культура безпеки – це такий набір характеристик і особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомних станцій, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, яка визначається їх значущістю".

Досвід експлуатації атомних станцій показує, що причини виникнення аварій та інцидентів так чи інакше пов'язані з поведінкою людей (людським чинником), а саме – з їх ставленням до проблем безпеки. Тому у центрі уваги керівництва АЕС знаходяться, в першу чергу, людські ресурси, стиль та методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих колективах. До процесу формування культури безпеки залучено весь персонал, починаючи з вищого адміністративного рівня. На станціях працюють постійно діючі комітети з культури безпеки. Це колегіальні органи, що координують діяльність підрозділів атомної станції у частині підтримки та підвищення культури безпеки персоналу.

Особлива увага приділяється формуванню особистої відповідальності та прихильності культурі безпеки всіх, чия діяльність впливає на безпеку АЕС. Політика підрозділів спрямована на те, щоб персонал критично ставився до своїх дій і не мирився з недбалістю в питаннях безпеки. Адміністрації відокремлених підрозділів прагнуть створити умови, в яких працівники не боялися б повідомляти про власні помилки. Це дозволить запобігти їх повторенню.

Програми підготовки основного персоналу містять розділи з культури безпеки. Розроблено навчально-методичні матеріали. За їх допомогою ведеться навчання різних категорій працівників. Обов'язкове навчання з культури безпеки проходить і щойно прийнятий персонал.

Регулярно проводиться самооцінка підрозділів АЕС з культури безпеки за програмами, розробленими з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ. За її результатами з'ясовується стан культури безпеки в підрозділах, за необхідності розробляються та впроваджуються корегуючі заходи.

Фахівці відокремлених підрозділів активно беруть участь у міжнародних конференціях з культури безпеки, які Енергоатом проводить раз на два роки. Їх основна мета - обмін досвідом, підбиття підсумків діяльності з підвищення рівня культури безпеки і визначення напрямів подальшого вдосконалення в цій царині.

 

СТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ З КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В ВП АЕМ

З метою створення атмосфери прихильності персоналу цілям безпеки, особистої відповідальності, дотримання принципів Культури безпеки та підвищення її рівня в ВП «Атоменергомаш» наказом від 16.05.2019 № 227 створено Комітет з Культури Безпеки. До складу Комітету з Культури Безпеки входять:

Голова Комітету: Лавров С.І. – головний інженер – технічний директор

Заступники Голови Комітету: Кириленко О.О. – заступник головного інженера-технічного директора виробництва; Антонов С.Ф. – заступник головного інженера – технічного директора із забезпечення виробництва

Члени Комітету: Матковський О.О. – начальник служби – головний інспектор СОП,ПБтаВН; Дениско В.В. – начальник ВЛЯСС; Баженін В.В. – начальник ВК; Бондаренко О.А. – директор ЗНСОтаТ; Лунін С.М. – директор РМЗ; Вовк М.В. – директор ЗСК; Білінський М.В. – начальник ЕМС.

Метою діяльності Комітету з культури безпеки є координація діяльності структурних підрозділів ВП АЕМ з формування культури безпеки, а також впровадження рішень керівництва ВП АЕМ в частині реалізації принципів Культури безпеки відповідно до політики ДП «НАЕК «Енергоатом». Робота Комітету з культури безпеки здійснюється у формі проведення відповідних періодичних засідань.

З початку 2019 року в ВП «Атоменергомаш» проведено 4 наради з питань культури безпеки:

1 Аналіз виконання організаційно-технічних заходів «Програми конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки у ВП «Атоменергомаш» на 2017-2018 рр.».

2 Розгляд пропозицій та зауваженнь до «Програми конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки у ВП «Атоменергомаш» на 2019-2020 рр.».

3 Щоквартальна оцінка «Програми конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки у ВП «Атоменергомаш» на 2019-2020 рр.».

4 Впровадження заходів з підвищення показників культури безпеки в ВП АЕМ.