Укр | Рос            
Новини

Висвітлення виробничих подій, які відбуваються на промислових об'єктах
ВП «Атоменергомаш»

Культура безпеки

Особлива увага приділяється формуванню особистої відповідальності та відданості безпеки

Сертифікати

Підрозділи ВП «Атоменергомаш» атестовані на право виготовлення обладнання для АЕС та ТЕС

Інформація

Бажаючим пройти професійний відбір та працевлаштуватися у
ВП "Атоменергомаш"

Завантажити "Положення про порядок комплектування персоналом
ДП "НАЕК "Енергоатом"
ВАКАНСІЇ

До уваги бажаючих працевлаштуватися!

Прийняття документів для розгляду кандидатів (копія паспорта, копія військового квитка / посвідчення про приписку до призовної дільниці, копія трудової книжки, копія всіх документів про освіту, резюме та інші документи, що підтверджують кваліфікаційний рівень кандидата) здійснюється щосереди в кабінеті відділу кадрів ВП «Атоменергомаш» з 13-00 до 15-00 (інженерно - лабораторний комплекс на території заводу спеціальних конструкцій, вул. Промислова, 52).

Завантажити форму резюме

Завантажити бланк особового листа по обліку кадрів

Вказані вище документи направляти в сканованному вигляді одним файлом в форматі pdf, 150 dpi, сірий (можливо чорно-білий) на електронну адресу загального відділу ВП АЕМ: . Пакет документів, спрямований не в повному обсязі та не по формату, до розгляду не приймається!

Контактні телефони:

Відділ кадрів  6-47-61, 6-36-26

Загальний відділ   6-34-88, 6-47-33

   

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

ВП «Атоменергомаш» проводить підбір потенційних кандидатів на посади:

Інженер відділу реконструкції та перспективного розвитку

Умови праці – нормальні; режим роботи – денний; обов'язки - здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ, з наявністю діючого кваліфікаційного сертифікату.

Компетенції кандидата: Уміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку, працювати у програмах Microsoft Office Word, Office Excel тощо.

Необхідні ділові якості: Вміння визначити пріоритети, націленість на результат, адаптація до змін та прийняття нових підходів у вирішенні поставлених завдань, оперативність, виваженість, відсутність медичних протипоказань до виконання професійних обов’язків (робота з ПЕОМ, робота на висоті).

Необхідні особистісні якості: Ініціативність, тактовність, комунікабельність, дисциплінованість.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії документів: про освіту, вчений ступінь (вчене звання), трудової книжки, паспорту, військового квитка (для військовозобов’язаних), кадрове резюме.

У підборі на цю посаду можуть приймати участь кандидати, які мають:
- повну вищу освіту за напрямом промислове та цивільне будівництво (магістр, спеціаліст);
- стаж роботи за напрямком будівництво - не менше 3 років.

Всі кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації).

 

Інженер з якості

Умови праці – нормальні; режим роботи – денний; обов'язки - брати участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи управління якістю, створення стандартів і нормативів якісних показників, контролювати їх додержання. Аналізувати необхідну інформацію і показники якості, які характеризують продукцію, що розроблюється і випускається, вживає заходів щодо запобігання випусканню виробів, які не відповідають установленим вимогам. Вивчати причини, що викликають погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуск браку, бере участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення. Готувати висновки про відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що надходять на підприємство, чинним стандартам, технічним умовам і оформлює документи для пред'явлення претензій постачальникам. Вести облік і складає звітність про діяльність підприємства в управлінні якістю продукції.

Компетенції кандидата: Уміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку, працювати у програмах Microsoft Office Word, Office Excel тощо.

Необхідні ділові якості: Вміння визначити пріоритети, націленість на результат, адаптація до змін та прийняття нових підходів у вирішенні поставлених завдань, оперативність. Необхідні особистісні якості: ініціативність, тактовність, комунікабельність, дисциплінованість.

Необхідні особистісні якості: Ініціативність, тактовність, комунікабельність, дисциплінованість.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії документів: про освіту, вчений ступінь (вчене звання), трудової книжки, паспорту, військового квитка (для військовозобов’язаних), кадрове резюме.

У підборі на цю посаду можуть приймати участь кандидати, які мають:
- повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
- стаж роботи: для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера в сфері управління якістю - не менше двох років.

Всі кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації).