Укр | Рус | Eng            
Новости

Освещение производствен-
ных событий, происходящих на промышленных объектах ОП "Атомэнергомаш"

Культура безопасности

Особое внимание уделяется формированию личной ответ-
ственности и приверженно-
сти безопасности

Сертификаты

Подразделения ОП «Атомэнергомаш» аттесто-
ваны на право изготовления оборудования для АЭС и ТЭС

Информация

Желающим пройти профессиональный отбор и трудоустроиться в
ОП «Атомэнергомаш»

Цели ОП АЭМ Комплаенс политика Культура безопасности
Политика конфиденциальности
Информационная политика
Завод специальных конструкций
Завод нестандартного оборудования и трубопроводов
Ремонтно-механический завод
Политика конфиденциальности и защиты персональных данных

З метою підтримки ділової репутації та гарантованого виконання норм чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних, а також вимог регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (далі - GDPR) у повному обсязі державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» вважає одним із своїх найважливіших завдань дотримання принципів законності, справедливості і конфіденційності при опрацюванні персональних даних, а також безпеки процесів їх опрацювання.

Енергоатом у рамках виконання своєї діяльності здійснює опрацювання персональних даних і визначає цілі опрацювання персональних даних, склад персональних даних, що підлягають опрацюванню, дії (операції), що здійснюються з персональними даними, виходячи з вимог чинного законодавства України, а також цілей діяльності, завдань і функцій Компанії.

Опрацювання персональних даних в Компанії обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених цілей:

 1. здійснення зовнішньоекономічної діяльності, підтримка та розширення співробітництва з міжнародними організаціями, підприємствами-партнерами, представництво інтересів Компанії на території країн Європейського Союзу та інших країн;
 2. організація прийому іноземних делегацій, у тому числі робочих зустрічей, нарад, технічних візитів тощо;
 3. забезпечення візової підтримки іноземним громадянам для в’їзду в Україну;
 4. забезпечення оформлення допуску до виконання особливих робіт, а також надання допуску (в т.ч. з оформленням перепусток) на територію об’єктів Компанії;
 5. формування внутрішніх джерел персональних даних, що містять контактну та іншу комерційну інформацію;
 6. реалізація програм професійної підготовки, навчання та професійної перепідготовки;
 7. забезпечення ділового листування, комунікацій з контрагентами та їх представниками під час здійснення господарської діяльності, в тому числі, отримання Компанією товарів, робіт та послуг;
 8. організація проведення професійних заходів, у тому числі презентацій, конференцій, форумів та інших публічних заходів;
 9. забезпечення прав та законних інтересів Компанії та зацікавлених осіб;
 10. інші види діяльності, що не суперечать законодавству України та Європейського Союзу та їхнім вимогам, що стосуються персональних даних.

Персональні дані в Компанії опрацьовуються лише у разі, якщо виконано одну з умов, у тому числі:

 1. суб’єкт даних дав свою письмову згоду на опрацювання персональних даних;
 2. опрацювання необхідне з метою укладення та/або виконання договору;
 3. таке опрацювання вимагається чинним законодавством України, або законодавством країн, з резидентами яких Компанія співпрацює.

У Компанії не опрацьовуються відомості про расову або етнічну приналежність суб’єктів даних, політичні переконання, релігійні чи філософськи вірування, чи членство в професійних спілках, політичних партіях, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя, окрім таких випадків:

 1. суб’єкт даних дав свою письмову згоду на опрацювання вказаних персональних даних;
 2. коли необхідність опрацювання вказаної інформації передбачено чинним законодавством України, зокрема при заповненні анкети фізичної особи, яка оформляється на допуск до виконання особливих робіт на об’єктах Компанії.

Зберігання персональних даних у Компанії здійснюється у формі, що дозволяє ідентифікувати суб’єкта даних не довше ніж цього вимагають цілі їх опрацювання, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено чинним законодавством України, договором, стороною якого є суб'єкт даних.

Компанія при опрацюванні персональних даних вживає всіх необхідних організаційних і технічних заходів для забезпечення належного рівня безпеки їх захисту. Оцінюючи рівень безпеки, Компанією враховуються ризики, пов’язані з опрацюванням, зокрема такі, що виникають внаслідок випадкового чи незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого розкриття або доступу до персональних даних, які передано, збережено або опрацьовано іншим чином.

Компанія обмежує коло осіб, які безпосередньо здійснюють опрацювання персональних даних. Доступ до персональних даних надається тільки тим працівникам, яким вони необхідні для виконання своїх трудових обов'язків. Працівники Компанії, допущені до роботи з персональними даними, у письмовій формі беруть зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

Суб'єкти даних повинні бути впевнені в тому, що їх персональні дані є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розкриттю третім особам і не поширюється без згоди суб’єкта даних, за винятком випадків, передбачених законодавством України та Регламентом ЄС.

ДП «НАЕК «Енергоатом» гарантує конфіденційність опрацювання персональних даних.

Кожен суб'єкт даних, опрацювання персональних даних якого здійснюється Компанією, має право на отримання інформації, що стосується опрацювання персональних даних, відповідно до чинного законодавства України і Регламента ЄС.

Обов'язки Компанії щодо опрацювання звернень і запитів суб'єктів даних, реалізуються відповідно до вимог законодавства України та Регламента ЄС, за допомогою опрацювання таких звернень і запитів, які направляються на поштову адресу Компанії: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3 або на адресу представництва ДП «НАЕК «Енергоатом» в Брюсселі (Королівство Бельгія): 429, Avenue de Tervuren, 1150 Brussels, Belgium, або на електронну адресу уповноваженого із захисту: Володимир Бурлаков, тел.: +38(044)-206-97-55, email:  .

Компанія надає зацікавленим особам можливість користуватися правами доступу, виправлення, заперечення і стирання персональних даних, а також інші права передбачені положеннями Регламенту ЄС, для підготовки таких запитів можна скористатися нижче приведеними формами.

Компанія залишає за собою право відмовити суб’єкту даних у наданні інформації про наявність персональних даних про відповідного суб'єкта даних або інформації про самі персональні дані, у випадках передбачених чинним законодавством України та Регламентом ЄС:

 1. ЗГОДА НА ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 2. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА НА ВИПРАВЛЕННЯ
 3. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА НА СТИРАННЯ
 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА НА ОБМЕЖЕННЯ ОПРАЦЮВАННЯ
 5. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА НА ДОСТУП / ПЕРЕМІЩЕННЯ
 6. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА НА ЗАПЕРЕЧЕННЯ
 7. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА НА ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ